Holtense muziekvereniging

Bij de jeugdslagwerkgroep zitten jeugdleerlingen die op voordracht van de desbetreffende docent en/of goedkeuring van de instructeur zijn toegelaten. Op deze manier wordt al snel geoefend op het samenspelen, als voorbereiding om mee te spelen bij de "grote" slagwerkgroep. 

De groep bestaat nu uit ongeveer 8 leden waarvan er 3 blijven tot 21:00 uur om mee te spelen met de drumband.