Holtense muziekvereniging

TarievenAantal minuten les    lesgeld
                                                                                             per week
Slagwerk- en blaasopleiding                                                   
Beginners
Voorbereiding tot het behalen van KNMO-diploma A
 
     20 min.                      €310,=

Vanaf diploma A
Voorbereiding tot het behalen van KNMO-diploma B
 
      25 min.                      € 390,=

Vanaf diploma B
Voorbereiding tot het behalen van KNMO-diploma  C
 
     30 min.                      € 470,=

Vanaf diploma C
Voorbereiding tot het behalen van KNMO-diploma D
 
     30 min.                      € 470,=

 
Het lesgeld is inclusief:
 • het instrument (in bruikleen)
 • het eerste lesboek
 • deelname aan voorspeelmomenten, B-orkest en A-orkest
Deelname aan examens van de KNMO zijn voor rekening van de leerling. Deze bedragen circa € 35,= voor het theorie- en praktijkgedeelte samen.

Aanmelding
Heb je interesse voor een opleiding bij H.M.V. en/of heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met de opleidingscoördinator; Willeke Coster-Aaltink via opleidingen@hmv-holten.nl

Wij bieden altijd 3 gratis proeflessen aan voordat er besloten wordt al dan wel of niet te starten bij H.M.V.!

Hieronder vindt je de voorwaarden m.b.t. het lesgeld:
 
Voorwaarden lesgelden:
 • De aanmelding is doorlopend. Beëindiging van de cursus dient schriftelijk voor 15 juni (van het lopende jaar) bij het secretariaat van H.M.V. ingeleverd te zijn.
 • Slechts in geval van langdurige ziekte, overlijden of opzegging door het bestuur kunnen lessen tussentijds worden beëindigd en lesgelden worden terugbetaald.
 • Het verschuldigde lesgeld wordt in één keer of in termijnen, na ondertekening van de machtiging op het inschrijfformulier, afgeschreven in oktober (indien je in één keer betaalt). Indien je in termijnen betaalt wordt het  lesgeld afgeschreven in de maanden oktober, januari, maart en mei.
 • Indien er in termijnen betaald wordt en er gedurende het jaar wordt opgezegd, dient het volledige inschrijfgeld alsnog betaald te worden.
 • Bij inschrijving gedurende het cursusjaar wordt een evenredig gedeelte van het lesgeld per jaar berekend.
 • Het bestuur van H.M.V. heeft het recht bij verhoging van de lesgelden het verhoogde lesgeld van de aangegeven bank-girorekening automatisch te incasseren.
 • De hoogte van het lesgeld kan wijzigen:
  • wanneer de leerling een KNMO-diploma behaald heeft en dus opstroomt (lesduur verandert dan van bijv. 20 naar 25 min.)
  • bij aanvang van een nieuw cursusjaar.
 • Bij algemene verhogingen van de lesgelden wordt de leerling te allen tijde hierover geïnformeerd door het bestuur van H.M.V.
 • Elk volgend lid uit een gezin dat ook leerling wordt bij H.M.V. krijgt € 20,-- korting op het lesgeld.